Termeni şi condiţii

Acest SITE este proprietatea SC ProConfort Windows SRL denumită în continuare COMPANIE.

Acest SITE a fost conceput în scopul realizării unei platforme de comandă pentru ferestre și uși și de a facilita clientului accesul la produsele de acest gen. Prin continuarea navigării se înțelege că ați citit cu atenție informațiile de mai jos și sunteți de acord cu acestea.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE
În cuprinsul documentului, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:
UTILIZATOR: persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.
CLIENT: persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare, ce inițiază și finalizează o comandă.
UTILIZARE ABUZIVĂ: utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii.
COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ULUI de către un CLIENT, ce intervine ca formă de comunicare între COMPANIE și CLIENT.
CONTRACT: reprezintă o COMANDĂ confirmată de către COMPANIE, prin care COMPANIA este de acord să livreze CLIENTULUI produse și servicii, iar CLINETUL este de acord efectueze plata acestora.

Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.
Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți UTILIZATORII sau CLIENȚII.
Prin accesarea SITE-ului UTILIZATORII sunt de acord să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația aplicabilă.

Din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor sau a accesoriilor pot fi incomplete, însă COMPANIA face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante. SITE-ul poate conține și link-uri către alte site-uri. COMPANIA nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de acestea precum și de orice altă informație menționată pe aceste site-uri.

DERULAREA OPERAȚIUNILOR DE VÂNZARE PE SITE
Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care COMPANIA își derulează operațiunile pe SITE.
Dacă COMPANIA confirmă executarea unei COMENZI, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor COMENZII. Acceptare comenzii de către COMPANIE se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea SOCIETĂȚII către CIENT, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.
COMPANIA nu consideră în nici un moment o COMANDĂ neconfirmată ca având valoarea unui CONTRACT.
Așadar, CONTRACTUL intră în vigoare la confirmarea COMENZII de către COMPANIE.
Prezentele termene și condiții generale de vânzare vor sta la baza CONTRACTULUI astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către COMPANIE sau un furnizor al acestuia.

OBIECTUL CONTRACTULUI.
Obiectul CONTRACTULUI îl constituie produsul/produsele și serviciile cu privire la care CLIENTUL și-a exprimat opțiunea de a le cumpăra, prin generarea unei COMENZI pe SITE confirmată de către COMPANIE. Produsul/produsele/accesoriile are/au caracteristicile menționate de către COMPANIE pe SITE.

PREȚUL CONTRACTULUI.
Prețul produsului/produselor/accesoriilor este acela menționat pe SITE. Prețul poate fi modificat de către COMPANIE, în orice moment, fără preaviz dacă după verificarea tehnică a comenzii este necesar modificarea acesteia.
Pentru a fi aplicabil prețul produsului trebuie să fie sincer și serios. Astfel, COMPANIA atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale SITE-ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, COMPANIA va informa CLIENTUL asupra prețului corect.
Prețul include TVA precum și în funcție de selecții poate include sau nu costurile cu livrarea și transportul sau cu montarea acestora.
Prețurile produselor de pe SITE pot să difere de prețurile practicate în magazinele sau de către agenții de teren ai COMPANIEI.

MODALITATEA DE LIVRARE.
COMPANIA își va îndeplini obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 zile de la data la care a comunicat CLIENTULUI mesajul de confirmare referitor la COMANDĂ. În cazul în care nu poate executa CONTRACTUL din cauză că produsul nu este diponibil, COMPANIA va informa CLIENTUL despre aceasta situație.
COMPANIA poate propune CLIENTULUI un produs similar în situația în care produsul solicitat inițial nu este disponibil, numai după informarea și cu acordul CLIENTULUI.
Produsul va fi livrat CLIENTULUI prin intermediul mijloacelor proprii de transport sau prin curier.

MODALITATEA DE PLATĂ
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în COMANDĂ și în notificările trimise către client după lansarea comenzii. Odată cu livrarea comenzii COMPANIA va emite către CLIENT o factură pentru produsele și serviciile livrate și montate dacă este prevăzut acest lucru, obligația CLIENTULUI fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Plata totală sau parțială a comenzii se face pe baza documentelor emise de către un reprezentatnt al COMPANIEI după discuția cu CLIENTUL. Livrarea mărfii se face după confirmarea platiilor convenite.
COMPANIA va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare la CLIENT.

POLITICA DE RETURNARE
Datorită faptului că produsele sunt realizate conform cu specificațiile CLIENTULUI iar acesta a furnizat informații despre dimensiuni sau alte specificații ce nu pot fi verificare de către COMPANIE produsele comandate și livrate/montate nu pot fi returnate.

TERMENI DE LIVRARE
COMPANIA va livra produsele în cadrul termenelor menționate pe site pentru produsul comandat, la data generării COMENZII sau în cel mult 30 de zile de la data la care CLIENTUL a generat COMANDA, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.
COMPANIA, în cazul în care nu poate executa CONTRACTUL motivat de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa CLIENTUL despre această indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate de către CLIENT pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 30 de zile.
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, COMPANIA va anunta CLIENTUL cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.
În cazul în care COMPANIA primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, COMPANIA poate refuza onorarea livrării, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a CONTRACTULUI, sau poate stabili un nou termen de onorare a comenzii.

INFORMAȚII LEGALE
COMPANIA nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nici o pierdere în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termene și condiții/CONTRACTULUI și celorlalte instrucțiuni menționate pe SITE.
COMPANIA nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării SITE-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe SITE.
COMPANIA nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către COMPANIE a oricărei din obligațiile sale conform CONTRACTULUI și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Toate produsele comercializate pe SITE beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.
Toate produsele vin însoțite de certificatul de garanție.

CLIENTUL, în calitate de cumpărător, are obligația să ia la cunoștință și să respecte prevederile cuprinse Certificatului de Garanție, în caz contrar existând posibilitatea de a pierde garanția.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între COMPANIE și CLIENT se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

DREPTURI DE AUTOR
Conţinutul website-ului îl reprezintă toate textele, fotografiile, imaginile, ilustraţiile, graficele, clipurile audio, clipurile video sau orice element media şi sunt protejate de legislaţia dreptului de autor, precum şi de toate tratatele internaţionale aplicabile în acest domeniu. Drepturile de autor la Conţinut sunt proprietatea COMPANIEI, a uneia dintre companiile ale cărui partener sau afiliat este, sau a unor terţe părţi care au cedat licenţele către COMPANIE. Conţinutul complet al acestui website este protejat de copyright conform cu legislaţia aplicabilă în materie de drepturi de autor şi copyright, iar COMPANIA este singura care deţine drepturile de a modifica, completa, îmbunătăţii sau şterge informaţiile care fac parte din conţinut.

COMPANIA colectează de la UTILIZATORI/CLIENȚI date cu caracter personal, prin procesul de înregistrare/comandă, necesare executării CONTRACTULUI și se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. COMPANIA înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către vizitator/UTILIZATOR/CLIENT. Datele obținute de către COMPANIE vor fi stocate în baze de date iar COMPANIA va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.
Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice,  economice, culturale sau sociale

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

COMPANIA respectă dreptul la confidențialitate datelor fiecărei persoane care accesează SITE-ul.

Prin înscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI și completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII/CLIENȚII decalară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a SOCIETĂȚII și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

  • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea SOCIETĂȚII și a terților cu care COMPANIA are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate SOCIETĂȚII,
  • participarea la concursuri, promoții;
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc);
  • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii SITE-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;
  • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale SITE-ului;
  • cercetări de piață;
  • urmărirea datelor de vânzări.

COMPANIA poate face cunoscute aceste informații în cadrul dealerilor și agenților săi pentru activitățile menționate mai sus.

COMPANIA nu va dezvălui nici un fel de informație despre UTILIZATORII/CLIENȚII SITE-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

COLECTAREA AUTOMATĂ DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL.
În unele cazuri, este posibil că COMPANIA să colecteze informații cu caracter non-personal despre UTILIZATORI/CLIENȚI. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcute conexiunea la SITE.

În timpul vizionării SITE-ului, COMPANIA va putea stoca anumite informații pe UTILIZATORULUI/CLIENTULUI. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier "Cookie" sau a unui fișier similar. Aceste fișiere "Cookies" ajută COMPANIA să construiască un SITE sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor UTILIZATORILOR/CLIENȚILOR.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. COMPANIA recomandă UTILIZATORILOR/CLIENȚILOR să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.